Үйлчилгээ

Энгийн өрөө /3 ортой/

52800 Төг - Ор/Хоног
3
IPTV
1
1
3

Энгийн өрөө /4 ортой/

52800 Төг - Ор/Хоног
4
IPTV
1
1
3

Энгийн өрөө /5 ортой/

52800 Төг - Ор/Хоног
5
IPTV
1
1
3

Гэр бүлийн өрөө
 

0 Төг - Ор/Хоног
1
IPTV
1
1
3

Хагас люкс буюу хосын өрөө, 0-4 настай хүүхэд унтах ор.

0 Төг - Ор/Хоног
1
IPTV
1
1
3

Бүтэн люкс өрөө /Зочны өрөө, IPTV, интернэт/

0 Төг - Ор/Хоног
1
IPTV
1
1
3

Энгийн өрөө /6 ортой/

52800 Төг - Ор/Хоног
6
IPTV
1
1
3